Aanbod Videoclips Nieuws Achtergrond Referenties Contact

Sla intro over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip Training en Theater is een trainingsbureau voor bedrijfstheater en improvisatie theater. Clip Training en Theater kan ingezet worden bij een reorganisatie of veranderingstraject, voor een bijeenkomst, seminar of symposium.

 

Improvisatie theater als bedrijfstheater

Bedrijfstheater en improvisatie theater kan situaties illustreren en verhelderen. Door de inzet van theater bij een bijeenkomst, seminar of symposium, kan inzicht worden verkregen in de achtergronden van processen, en kan een eerste aanzet worden gegeven in de oplossing van problematiek.

 

Improvisatie theater is een vorm van bedrijfstheater, waarbij geïmproviseerde scènes worden gespeeld. Bij deze scènes wordt uitgegaan van de achtergronden van een reorganisatie of veranderingstraject. Bij een symposium, seminar of bijeenkomst waar improvisatie theater of bedrijfstheater wordt ingezet, wordt het proces beeldend gemaakt en krijgt een seminar, symposium of bijeenkomst ook meer humor.

 

Improvisatie theater wordt als bedrijfstheater steeds populairder om in te zetten bij een reorganisatie of veranderingstraject. Een oorzaak hiervan is de toegenomen populariteit van improvisatie theater programma’s als de Lama’s, die improvisatie theater landelijk meer bekendheid hebben gegeven.

 

Kijk voor meer informatie over improvisatie theater als bedrijfstheater op www.cliptrainingentheater.nl.

 

Reorganisatie en veranderingstraject

Iedere reorganisatie of veranderingstraject heeft een impact op een organisatie. Door de organisatie van een symposium of seminar kan aandacht besteed worden aan de gevolgen van het veranderingstraject of de reorganisatie. Door een dergelijke bijeenkomst worden medewerkers serieus genomen en kan een aanzet worden gegeven tot verandering.

 

Bedrijfstheater en improvisatie theater bij een veranderingstraject of reorganisatie

De inzet van bedrijfstheater en improvisatie theater bij een veranderingstraject of reorganisatie geeft de reorganisatie of het veranderingstraject een positieve impuls. Doordat bij improvisatie theater of bedrijfstheater wordt uitgegaan van situaties die de deelnemers zelf aangeven, blijft het theater dicht bij de belevingswereld van de betrokkenen. Bij bedrijfstheater in de vorm van improvisatie theater gaat het om geïmproviseerde scènes, die situaties neerzetten, die te maken hebben met het veranderingstraject of de reorganisatie. De deelnemers kunnen op deze scènes reageren en zo kan discussie ontstaan.

 

Bedrijfstheater in de vorm van improvisatie theater is goed in te zetten tijdens een training binnen een veranderingstraject of reorganisatie. Tijdens een trainings bijeenkomst kan een gesprek op gang worden gebracht door middel van bedrijfstheater en improvisatie theater. Naar aanleiding hiervan kunnen oefeningen worden ingezet en kan een aanzet tot verandering worden gegeven.

 

Clip Training en Theater

Clip Training en Theater biedt improvisatie theater en bedrijfstheater aan, dat kan worden ingezet bij een reorganisatie of veranderingstraject. Voor een seminar, symposium of bijeenkomst die voortkomt uit een veranderingstraject of reorganisatie, kan Clip Training en Theater meedenken over de rol van improvisatie theater en bedrijfstheater binnen het programma. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen wij graag naar www.cliptrainingentheater.nl.